3 kwietnia, 2024

3 kwietnia 2024

Podsumowanie akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” w województwie świętokrzyskim

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że w szkołach podstawowych Polski Wschodniej  zakończyła się akcja edukacyjna „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”. W tegorocznej, ósmej edycji akcji wzięło udział blisko 11 tys. uczniów z 425 szkół Polski Wschodniej. Nauczyciele przeprowadzili 789 lekcji, na podstawie przygotowanych przez nas materiałów dydaktycznych. Tematem przewodnim Lekcji były zmiany klimatu oraz […]

3 kwietnia 2024

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – marzec 2024 r.

W miesiącu marcu 2024 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W miesiącu marcu 2024 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 74 kontrole doraźne. Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek 1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów […]