13 września, 2021

13 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2021-2025

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zamieszczono komunikat dotyczący przyjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i […]

13 września 2021

Koordynator do spraw dostępności

W celu zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Kuratorium Oświaty w Kielcach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.), funkcję koordynatora do spraw dostępności pełni: Pan Kamil Mochocki – specjalista w Kuratorium Oświaty w Kielcach. Dane […]

13 września 2021

Informacja na temat oferty edukacyjnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

W roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów w funkcjonowaniu szkół jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oferuje wiele pomocnym narzędzi w tym zakresie w oparciu o realizację międzynarodowych wymian młodzieży. Międzynarodowa wymiana młodzieży służy nie tylko rozwojowi kompetencji językowych. To spotkanie, podczas którego młodzież pod […]

13 września 2021

Poradnik wychow@wcy – od nauczycieli dla nauczycieli

Pandemia COVID-19 zmieniła dotychczasowy system nauczania. Fundacja Citi Handlowy oraz Fundacja Stocznia wierzą jednak, że nawet z tak trudnego zakrętu można wyjść obronną ręką. Dlatego też przygotowały Poradnik wychow@wcy – materiał, który ma pomóc zadbać o dobrostan uczniów polskich szkół. Twórcy Poradnika wyszli z założenia, że technologie, które szturmem wdarły się do polskiej szkoły, nie […]

13 września 2021

Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów 2021

27 września odbędzie się Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów 2021, przygotowany we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Wydarzenie, w formule online, jest przeznaczone dla uczniów ostatnich klas liceów i techników przygotowujących się do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia. W programie Salonu są prezentacje ekspertów OKE […]

13 września 2021

Podziękowanie za włączenie się w obchody upamiętniające żołnierzy wywodzących się z ziemi kieleckiej, walczących w obronie Westerplatte

Szanowni Państwo  Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego, 7 września 2021r. przed budynkiem Wojewódzkiego Domu Kultury odbyły się uroczystości upamiętniające walkę żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc, którzy we wrześniu 1939r. bronili Westerplatte. Główne uroczystości rozpoczęła msza świętą w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, która zgromadziła młodzież szkolną i okolicznych mieszkańców […]