10 września, 2021

10 września 2021

Funkcjonowanie uczniów w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia w województwie świętokrzyskim (frekwencja i szczepienia).

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia z terenu woj. świętokrzyskiego proszę o przekazywanie informacji dotyczącej frekwencji i szczepień uczniów. Dane proszę przekazywać dwa razy w tygodniu: poniedziałki i czwartki, do godziny 12.00 – do odwołania. W przypadku pytań w sprawie formularza on-line należy kontaktować się pod numerem: frekwencja: wizytator […]

10 września 2021

Komunikat MEiN w sprawie udziału uczniów zaszczepionych w stacjonarnych zajęciach edukacyjnych

W nowym roku szkolnym wszystkie szkoły i placówki rozpoczęły naukę w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów lub pracowników szkoły, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich […]

10 września 2021

Akcja charytatywna „Kredkobranie 2021”

Do końca września trwa ogólnopolska akcja charytatywna Kredkobranie. Jest to czwarta edycja zbiórki przyborów szkolnych oraz materiałów plastycznych zainicjowana przez krakowską Fundację Ignatianum oraz Stowarzyszenie „Korzenie”. Celem Kredkobrania jest pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na Kresach. Zebrane dary trafią na Litwę i Ukrainę – do polskich szkół oraz placówek edukacyjnych, w których uczą się polskie dzieci […]