6 września, 2021

6 września 2021

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany do Rodziców oraz Uczniów w sprawie szczepień

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie w szkołach i placówkach oświatowych apelu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – Pana prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi w sprawie szczepienia dzieci powyżej dwunastego roku życia skierowanego do uczniów oraz rodziców. Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty Załączniki List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej […]

6 września 2021

IX Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Fundacja „Zawsze Warto” oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach zapraszają dzieci i młodzież szkół województwa świętokrzyskiego do udziału w IX Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”. Dyktando w roku szkolnym 2021/2022 będzie się odbywać w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV- VI szkoły podstawowej, klasy VII-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe. […]

6 września 2021

Pierwszy, tegoroczny spektakl Internetowego Teatru TVP dla szkół „O mniejszych braciszkach Świętego Franciszka” z Teatru Maska w Rzeszowie  

TVP zaprasza na pierwszą w tym roku szkolnym transmisję w iTeatrze, która odbędzie się 14 września o godz. 10.00. Tym razem prosto z desek rzeszowskiego Teatru Maska pokażemy spektakl „O mniejszych braciszkach Świętego Franciszka”. Święty Franciszek – kiedy jeszcze nie był świętym, lecz po prostu zwykłym Franciszkiem – wybrał się w wędrówkę po świecie. Podczas […]

6 września 2021

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego

System transportowy stanowi podstawę funkcjonowania i rozwoju regionu, umożliwiając sprawne przemieszczanie się zarówno jego mieszkańców, jak i osób przyjezdnych pomiędzy źródłami i celami podróży. Organizacja zbiorowego transportu publicznego w regionie stanowi ogromne wyzwanie a głównym celem realizowanych działań jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oczekiwanego poziomu dostępności komunikacyjnej, niezależnie od statusu materialnego i miejsca zamieszkania. Wychodząc naprzeciw […]

6 września 2021

Program edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza szkoły z woj. świętokrzyskiego do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 programu edukacyjnego „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, adresowanego do uczniów liceów i techników, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.

6 września 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – sierpień 2021 r.

W miesiącu sierpniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.W miesiącu sierpniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 7 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 2 […]

6 września 2021

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów klas I, II i III posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie zamieszczoną tabelą – stan na dzień 3 września […]