3 września, 2021

3 września 2021

Webinaria informacyjne dla instytucji edukacyjnych zainteresowanych uzyskaniem Akredytacji w programie Erasmus+

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim   Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza instytucje, które chcą ubiegać się o Akredytację w konkursie 2021 w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe do udziału w webinarium informacyjnym na temat zasad wnioskowania o Akredytację. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji […]