2 września, 2021

2 września 2021

Dobre praktyki w zakresie organizacji działań wspierających dla uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych  szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim W związku z trwającą pandemią Covid-19 oraz powrotem uczniów do szkół po okresie nauki zdalnej, rekomendowane jest by przedszkola, szkoły i placówki oświatowe podjęły działania wspierające skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli związane z problemami powstałymi w obliczu obecnej sytuacji w kraju […]

2 września 2021

Publikacja ORE – Wsparcie uczniów po powrocie do szkół

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek   Ośrodek Rozwoju Edukacji poleca publikację „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole”, która jest interesującą pomocą w pracy z uczniami z zaburzeniami psychicznymi oraz innymi trudnościami natury emocjonalnej, zarówno w pracy zdalnej, jak i w sytuacji powrotu do szkół. Materiał zawiera wiedzę ułatwiającą rozpoznawanie niepokojących symptomów wielu zaburzeń psychicznych u dzieci i […]

2 września 2021

Informacja dotycząca wsparcia szkół i placówek udzielanego przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i poradnie psychologiczno-pedagogiczne w okresie pandemii

Szanowni Państwo W okresie pandemii, a w szczególności po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i poradnie psychologiczno-pedagogiczne podjęły szereg działań  wspierających środowisko oświatowe  w sytuacji kryzysowej. Działania skierowane były do uczniów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów, rad pedagogicznych jak również rodziców przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek specjalnych. Placówki doskonalenia nauczycieli: Świętokrzyskie […]

2 września 2021

Kalendarz z mundurem druga edycja

Centrum Operacyjne MON i Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało drugą edycję „Kalendarza z mundurem” kierowanego do uczniów i nauczycieli w całej Polsce. Wraz z kalendarzem zostały opracowane materiały do prowadzenia lekcji. Z przygotowanych materiałów będą mogli korzystać nauczyciele. Materiały będą wykorzystywane także przez żołnierzy z jednostek wojskowych, które w ramach współpracy ze szkołami organizują spotkania […]

2 września 2021

Uwaga! Zmiana terminu! „Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2020-2024 – terminy składania wniosków na 2021 rok – sprostowanie

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i SOSW Dyrektorzy szkół i SOSW w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii […]

2 września 2021

Uroczystości upamiętniające żołnierzy 4 Pułku Piechoty Legionów wywodzących się z kielecczyzny

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, proszę o zapoznanie się z załączonym komunikatem dotyczącym uroczystości upamiętniających żołnierzy 4 Pułku Piechoty Legionów wywodzących się z kielecczyzny. Jednocześnie zapraszam Państwa Dyrektorów oraz nauczycieli wraz z pocztami sztandarowymi z miasta Kielce do uczestnictwa w wydarzeniu. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z Kuratorium Oświaty: […]

2 września 2021

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne Ministerstwa Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zestawy te będą pomocne w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach – lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone […]

2 września 2021

Konkurs „SALTO Awards 2021”

Konkurs „SALTO Awards 2021” jest międzynarodową, ogólnoeuropejską szansą na wyróżnienie dla wszystkich realizatorów projektów programu Europejski Korpus Solidarności i programu Erasmus+. Twórcy i realizatorzy mają także możliwość zgłoszenia swojego projektu samodzielnie. Może to być Projekt Wolontariat lub Projekt Solidarności realizowany w latach 2018-2020. Nominowany projekt musi być zakończony do października 2021 roku. Zgłoszony projekt należy wpisać […]

2 września 2021

Konkurs plastyczny „Skąd się bierze prąd”

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 25-lecia Urzędu Regulacji Energetyki, URE ogłasza ogólnopolski Konkurs plastyczny dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych pt. „Skąd się bierze prąd”.