23 lipca, 2021

23 lipca 2021

Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022

Przedstawiamy planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2021/2022. Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji i Nauki. Szczegółowy harmonogram Terminy olimpiad W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze […]

23 lipca 2021

Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami

Załączniki Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami Data: 2021-07-23, rozmiar: 128 KB załącznik nr 1 wzór wniosku – zgoda na zatrudnienie (PDF) Data: 2021-07-23, rozmiar: 107 KB załącznik nr 1 wzór wniosku – zgoda na zatrudnienie (DOC) Data: 2021-07-23, rozmiar: 54 KB […]

23 lipca 2021

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty część pierwsza (rok 2021)

Załączniki Zarządzenie nr 2.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych Data: 2021-01-29, rozmiar: 207 KB Zarządzenie nr 4.2021 w sprawie […]

23 lipca 2021

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od września do grudnia 2021 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało wstępnych obliczeń wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2021 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W […]