1 lipca, 2021

1 lipca 2021

Bezpłatny pakiet dydaktyczny „Przedsiębiorczość na planszy” dla nauczycieli

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i/lub przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych do zgłaszania chęci otrzymania bezpłatnie pakietu „Przedsiębiorczość na planszy” zawierającego przewodnik metodyczny dla nauczyciela z konspektami zajęć i 6 egzemplarzy gry planszowej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiety będą dystrybuowane od 1 października 2021 r. Warunkiem otrzymania pakietu jest złożenie deklaracji przeprowadzenia zajęć z uczniami szkoły ponadpodstawowej w październiku […]

1 lipca 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – czerwiec 2021 r.

W czerwcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W miesiącu czerwcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 15 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania – 3 szkoła podstawowa – 1 […]