17 czerwca, 2021

17 czerwca 2021

Raport „Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021”

16 czerwca 2021 podczas spotkania online, które dostępne jest do obejrzenia na stronie raport.fundacja.orange.pl odbyła się premiera raportu „Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021”. Wybrane wnioski z raportu wyglądają następująco: 62% nauczycieli twierdzi, że pandemia i wymuszona nią edukacja zdalna, negatywnie wpłynęły na postrzeganie ich statusu przez społeczeństwo, […]

17 czerwca 2021

Konkurs „Moje kosmiczne wakacje 2021”

Konkurs Polskiej Agencji Kosmicznej „Moje kosmiczne wakacje 2021” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (osobno oceniane podgrupy: klasy I-IV, od V do tegorocznych absolwentów, uczniowie szkół specjalnych). Prace można wykonywać indywidualnie lub zespołowo (zespół od 2 do 4 dzieci).

17 czerwca 2021

Projekt „Dostępna Szkoła” – III tura rekrutacji

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt grantowy pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia, który jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 czerwca 2021

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja”, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2021-06-23, rozmiar: 36 KB Załącznik 1 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu Data: 2021-06-17, rozmiar: […]