16 czerwca, 2021

16 czerwca 2021

Sukces uczniów ZS w Połańcu

Uczniowie Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Połańcu zostali laureatami XVI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Młody Wynalazca 2021”.

16 czerwca 2021

Adresy administracji publicznej

Instytucje oświatowe: Ministerstwo Edukacji i Nauki: mein.gov.pl Centralna Komisja Egzaminacyjna: cke.gov.pl Ośrodek Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: www.koweziu.edu.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi: lodz.oke.gov.pl Kuratoria oświaty: województwo dolnośląskie: www.kuratorium.wroclaw.pl województwo kujawsko-pomorskie: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl województwo lubelskie: www.kuratorium.lublin.pl województwo lubuskie: www.ko-gorzow.edu.pl województwo łódzkie: www.kuratorium.lodz.pl województwo małopolskie: www.kuratorium.krakow.pl województwo mazowieckie: www.kuratorium.waw.pl województwo opolskie: www.kuratorium.opole.pl województwo podkarpackie: www.ko.rzeszow.pl województwo podlaskie: www.kuratorium.bialystok.pl […]

16 czerwca 2021

Spotkanie on-line dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. dobrych praktyk

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie informacyjne nt. dobrych praktyk w edukacji. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane przykłady dobrych praktyk realizowanych przez świętokrzyskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe . Spotkanie […]