10 czerwca, 2021

10 czerwca 2021

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2021)

Załączniki Zarządzenie nr 2.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych Data: 2021-01-29, rozmiar: 207 KB Zarządzenie nr 4.2021 w sprawie […]

10 czerwca 2021

Oferta darowizny dla szkół

Szkoły i placówki oświatowe, planujące prace remontowe w okresie wakacyjnym, mogą skorzystać z oferty „Darowizna Kuchinox dla szkół”. Szczegółowe informacje na temat akcji darowizny można znaleźć na stronie: https://kuchinox.pl/darowizna-kuchinox-dla-szkol-krok-po-kroku/

10 czerwca 2021

Dobre praktyki w 2021 – przedszkola

Załączniki Dobra praktyka – Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna” w Kielcach Data: 2021-01-25, rozmiar: 3 MB Dobra praktyka – Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach Data: 2021-01-29, rozmiar: 16 MB Dobra praktyka – Przedszkole Samorządowe w Goździe Data: 2021-01-29, rozmiar: 693 KB Dobra praktyka – Publiczne Przedszkole w Tarłowie Data: 2021-02-12, […]

10 czerwca 2021

Serwis kąpieliskowy

Serwis kąpieliskowy to portal informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, zawierający  oznakowany na mapie Polski – wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk.

10 czerwca 2021

Informacja nt. placówek pracujących wg zasad pedagogiki Montessori

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli i szkół w województwie świętokrzyskim W związku z planowanymi przez Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie badaniami nad ilością i jakością placówek realizujących w Polsce elementy lub całościową koncepcję kształcenia wg założeń pedagogiki Marii Montessori, proszę o wypełnienie formularza dotyczącego realizacji tej formy nauczania. Formularz wypełniają tylko placówki pracujące wg zasad pedagogiki […]