8 czerwca, 2021

8 czerwca 2021

Spotkanie informacyjne Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. programu Erasmus+ oraz akredytacji w tym programie – podsumowanie

W dniu 7 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli ze świętokrzyskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nt. realizacji programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz możliwości akredytacji w tym programie. Działanie zostało zorganizowane przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE działający w Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W […]

8 czerwca 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – maj 2021 r.

W miesiącu maju 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W miesiącu maju 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 22 kontrole doraźne:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania (zgodność posiadania przez […]