1 czerwca, 2021

1 czerwca 2021

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. Program Erasmus+ w województwie świętokrzyskim. Akredytacja w programie Erasmus+

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz akredytacji w programie Erasmus+. W czasie spotkania […]

1 czerwca 2021

SIO. Problemy z formularzem „Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli”

System Informacji Oświatowej

Pierwszy problem: Częste niezrozumienie zasad wypełniania formularza. Formularz wypełnia się dwa razy do roku. Każdy z terminów obejmuje zawsze okres całego roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozważmy rok 2021: Pierwszy termin, czyli stan na 31 maja 2021 obejmuje następujące okresy: planowanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami lub planowane wygaśnięcie stosunku pracy […]

1 czerwca 2021

Spotkanie informacyjne Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. programu eTwinning – podsumowanie

W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli ze świętokrzyskich szkół nt. realizacji programu eTwinning w województwie świętokrzyskim. Działanie zostało zorganizowane przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE działający w Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W wideokonferencji wzięło udział 41 osób. W czasie spotkania zostały omówione […]

1 czerwca 2021

Informacja nt. funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od dnia 31 maja 2021 r.

Szanowni Państwo, dziękując za dotychczas przesyłane dane dotyczące frekwencji uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – uprzejmie proszę o przekazywanie od 31.05.2021 r. wyłącznie informacji dotyczącej zdalnego nauczania za pomocą formularza: Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 17 maja 2021 Do formularza należy wpisywać informacje dotyczące wprowadzenia kształcenia na odległość lub modelu […]

1 czerwca 2021

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka pt. „Zrób zdjęcie radości”

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak z okazji Dnia Dziecka ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży z całej Polski pt. „Zrób zdjęcie radości”. Ustalono cztery kategorie wiekowe: kategoria I obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, kategorie II i III dotyczą szkół podstawowych (kl. I-IV oraz kl. V-VIII), kategoria IV przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane […]

1 czerwca 2021

Raport z monitorowania realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek w województwie świętokrzyskim   W dniach 10-12 maja 2021 r. na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzono monitorowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej przez szkoły i poradnie w województwie świętokrzyskim w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej. Proszę o zapoznanie się z wynikami raportu. Załączniki monitorowanie pomoc pp maj 2021 – tabela 1 Data: […]

1 czerwca 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu maju 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1 Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia. (BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA) 8 7 87,5%