6 kwietnia, 2021

6 kwietnia 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – marzec 2021 r.

W marcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W marcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 31 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 1 szkoła podstawowa – 1   […]