1 kwietnia, 2021

1 kwietnia 2021

Bezpłatne szkolenia cyfrowe dla dyrekcji i nauczycieli w ramach „Lekcja:Enter”

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Profesjonalne Szkolenia Informatyczne w Kielcach serdecznie zaprasza Dyrekcję oraz Nauczycieli świętokrzyskich szkół do udziału w grantach szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter” (Fundacja Orange, FRSI, ISP). Uczestnicy projektu: dyrekcja i nauczyciele/lki przedmiotów ogólnokształcących szkół podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych (na prawach szkół publicznych). Zakres wsparcia: bezpłatne szkolenia oraz konsultacje z […]

1 kwietnia 2021

Alarm smogowy

Podstawa prawna Art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031 z późn. zm.) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia […]

1 kwietnia 2021

Wirtualne Dni Otwarte Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

W dniach 17 i 24 kwietnia 2021 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza w swoje podwawelskie progi. Przygotowano dwa dni ciekawych spotkań z przedstawicielami kierunków, różnorodnych prezentacji, inspirujących rozmów oraz warsztatów, na które zapraszają doradcy zawodowi z Biura Karier. A na koniec… Kawa z BONEM! czyli prezentacja oferty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami […]

1 kwietnia 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w marcu 2021 r.

W marcu 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez […]

1 kwietnia 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu marcu 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1 Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce. (MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY) 8 7 87,5% 2 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (TECHNIKUM) 5 4 80% 3 […]