11 lutego, 2021

11 lutego 2021

Szkolenia w zakresie wdrażania zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych – pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na bezpłatne szkolenia w zakresie wdrażania zmian w  wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Szkolenia prowadzone będą w terminie 22 lutego – 22 marca 2021 r. w formie e-learningowej, samokształceniowej na platformie… czytaj więcej

11 lutego 2021

Spotkanie on-line Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. wizerunku szkoły w mediach społecznościowych oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie on-line nt.: – wizerunku szkoły w mediach społecznościowych – prowadząca:… czytaj więcej

11 lutego 2021

Informacja dotycząca prawidłowej realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Mając na względzie zmiany spowodowane wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz prawidłową realizację „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, przyjęto rozwiązania, które pozwalają na bardziej elastyczną realizację zadań wynikających z Programu.… czytaj więcej