5 lutego, 2021

5 lutego 2021

Powtórne testy przesiewowe dla nauczycieli szkół podstawowych

Już od niedzieli, 7 lutego 2021 r. rusza kolejna ogólnopolska akcja testowania nauczycieli na obecność koronawirusa. Badaniem będą objęci nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy byli już testowani w ramach powrotu do szkół po feriach zimowych, otrzymali wynik negatywny i chcą się ponownie poddać badaniu. Testowanie obejmie… czytaj więcej

5 lutego 2021

Ankieta potrzeb logopedów w kontekście diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych (i wielojęzycznych)

Pismo pracowników Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Jesteśmy logopedami i pracownikami Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nasze zainteresowania koncentrują się wokół problematyki wielojęzyczności i praktycznych zagadnień związanych z diagnozą oraz terapią logopedyczną… czytaj więcej

5 lutego 2021

#SzczepimySię – w drugim tygodniu lutego rozpoczynamy szczepienia nauczycieli

Dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i Nauki rząd podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele… czytaj więcej

5 lutego 2021

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zwracają uwagę, nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej). W opinii CKE oraz OKE warto sprawdzić następujące dane o podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy: Czy… czytaj więcej