2 lutego, 2021

2 lutego 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – styczeń 2021 r.

W styczniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 7 kontroli planowych w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. W styczniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 10 kontroli doraźnych:  Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek… czytaj więcej

2 lutego 2021

SIO. Problemy z datą zakończenia semestru w szkołach niepublicznych z kształceniem semestralnym

Uwaga! Zmiana od 1 września 2020: Od roku szkolnego 2020/2021 decyzją MEN zablokowana została możliwość zmiany dat rozpoczęcia i zakończenia semestrów w szkołach niepublicznych z kształceniem semestralnym z uwagi na brak podstawy prawnej do takiego działania. Dlatego poniższa procedura jest aktualna jedynie dla poprzedniego roku szkolnego 2019/2020. Zmiana od 2 marca… czytaj więcej

2 lutego 2021

Relacja z e-spotkania „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Panie, Panowie Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w województwie świętokrzyskim W dniu 27 stycznia 2021 r. odbyło się e-spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat „Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organów prowadzących publiczne… czytaj więcej

2 lutego 2021

Podsumowanie spotkania on-line dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach

W dniu 29 stycznia 2021 r. w Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. Spotkanie rozpoczął Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik, który podkreślił rangę spotkania oraz przywitał prelegentów. Następnie Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach Pan płk Jarosław… czytaj więcej

2 lutego 2021

Monitorowanie: Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie w publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w zakresie: „Zapewniania wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”. Monitorowaniem… czytaj więcej