20 stycznia, 2021

20 stycznia 2021

Uzupełnienie komunikatu dotyczącego V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że II etap V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego zostanie powtórzony tylko w szkołach, w których wystąpiły nieprawidłowości organizacyjne. Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu  zostanie… czytaj więcej

20 stycznia 2021

Drugi nabór w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów: Profesjonalny rozwój kadry Mobilność w szkolnictwie wyższym Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe Współpraca instytucjonalna Dokumenty konkursowe należy składać w terminie od 12/01/2021 do 12/04/2021 (do… czytaj więcej

20 stycznia 2021

Komunikat w sprawie unieważnienia drugiego etapu V Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021

W związku z nieprawidłowościami organizacyjnymi zaistniałymi podczas przeprowadzenia drugiego etapu V Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021 Wojewódzka Komisja Konkursowa unieważnia II etap konkursu przeprowadzony w dniu 19 stycznia 2021 roku.… czytaj więcej

20 stycznia 2021

Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy. Osoby dorosłe mogą uzyskać/uzupełnić kwalifikacje zawodowe, m.in., poprzez kształcenie  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez:… czytaj więcej