8 stycznia, 2021

8 stycznia 2021

Wyliczanie wartości wagi P37, P38, P39 oraz wagi P54 w subwencji na rok 2021 (brane są pod uwagę dane wpisane do SIO w okresie od 1 marca 2019 do 29 lutego 2020)

UWAGA! Wagi P37, P38 i P39 nie obejmują uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych. Waga P37 nie obejmuje uczniów lub słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Arkusz umożliwiający szybkie zweryfikowanie wartości wagi P37 lub wagi P38 (po podaniu dat rozpoczęcia i zakończenia) dla każdego ucznia, który w poprzednim roku szkolnym… czytaj więcej

8 stycznia 2021

Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem. Hasło XXI edycji: „Społeczna Krucjata Miłości”.… czytaj więcej