5 stycznia, 2021

5 stycznia 2021

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2020 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 roku w… czytaj więcej

5 stycznia 2021

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność… czytaj więcej

5 stycznia 2021

Program edukacyjny „Cosmic Challenge”

Fundacja”SpaceShip”, we współpracy z ośrodkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej – European Space Security and Education Centre w Redu (Belgia), realizuje ogólnopolski program edukacyjny dot. kosmosu skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, w którym nagrodą jest wyjazd dla 3 najlepszych finalistów do ww. ośrodka – European Space Security and Education Centre w Redu.… czytaj więcej