26 listopada, 2020

26 listopada 2020

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. programów oferowanych przez FRSE i realizacji projektów międzynarodowych w czasie pandemii

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie informacyjne nt.: – technicznych aspektów pisania wniosków oraz możliwości finansowania… czytaj więcej

26 listopada 2020

IPN: Promocja książki „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach zaprasza 30 listopada o godz. 17.00 na promocję on-line książki Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku. Zakres poruszanych zagadnień koncentruje się na udziale Żydów w działaniach przeciwko zaborcom w kolejnych zrywach zbrojnych schyłku XVIII i XIX w. oraz na próbach podsumowania… czytaj więcej

26 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych form wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego przypominam, iż zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 realizowane jest monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej… czytaj więcej