23 listopada, 2020

23 listopada 2020

Rusza projekt „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”

Rozpoczęła się rejestracja do 19. edycji projektu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” realizowanego przez Fundację GPW i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII). Ma na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów wiedzą z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych,… czytaj więcej

23 listopada 2020

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 16 uczniom i absolwentom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. L.p. Imię Nazwisko uczeń/absolwent/nazwa szkoły/ im. szkoły/miejscowość Adres szkoły 1 Jan… czytaj więcej

23 listopada 2020

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych – zachęcamy do udziału

20 listopada br. rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Na merytoryczne opinie czekamy do 27 listopada. Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminach ósmoklasisty i… czytaj więcej