17 listopada, 2020

17 listopada 2020

Badanie ogólnopolskie nauczycieli przedmiotów zawodowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach powołanej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, prowadzi ogólnopolskie badania w zakresie poziomu dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań rynku pracy w sektorze motoryzacyjnym. Anonimowe badanie skierowane jest […]

17 listopada 2020

Dystrybucja gry edukacyjnej „Piramida Zdrowia”

W związku z dystrybucją przez Ministerstwo Zdrowia gry edukacyjnej „Piramida Zdrowia” skierowanej do uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim informuję, że w siedzibie CK TECHNIK Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce można odbierać po 2 egzemplarze ww. gry dla każdej szkoły podstawowej . Odbiór gier dla poszczególnych szkół odbywa się w godzinach 9.00-14.00 […]

17 listopada 2020

Konkurs Wiedzy Ekologicznej ,,Bliżej pszczół”

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli zaprasza do udziału V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej ,,Bliżej pszczół”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych.