17 listopada, 2020

17 listopada 2020

Lekcje z ZUS oraz olimpiada „WWW – warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny dla uczniów szkół średnich. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. Mogą też dowiedzieć się jak są one ważne, zanim wejdą na rynek pracy. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych pomaga świadomie podejmować decyzje dotyczące życia zawodowego i osobistego.… czytaj więcej

17 listopada 2020

Badanie ogólnopolskie nauczycieli przedmiotów zawodowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach powołanej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, prowadzi ogólnopolskie badania w zakresie poziomu dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań rynku pracy w sektorze… czytaj więcej

17 listopada 2020

Istotne zdarzenia dotyczące funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych – COVID-19

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – Covid-19. Na ww. platformę należy wpisywać informacje dotyczące wprowadzenia kształcenia na odległość lub modelu hybrydowego/mieszanego w: przedszkolach,… czytaj więcej

17 listopada 2020

Dystrybucja gry edukacyjnej „Piramida Zdrowia”

W związku z dystrybucją przez Ministerstwo Zdrowia gry edukacyjnej „Piramida Zdrowia” skierowanej do uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim informuję, że w siedzibie CK TECHNIK Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce można odbierać po 2 egzemplarze ww. gry dla każdej szkoły podstawowej . Odbiór gier dla poszczególnych szkół… czytaj więcej

17 listopada 2020

Konkurs Wiedzy Ekologicznej ,,Bliżej pszczół”

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli zaprasza do udziału V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej ,,Bliżej pszczół”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych.… czytaj więcej