4 listopada, 2020

4 listopada 2020

SIO. Wykazywanie nieobecności nauczycieli przebywających na kwarantannie w związku z chorobą zakaźną i nieświadczących w tym czasie żadnej pracy na rzecz pracodawcy

Nauczycielom przebywającym na kwarantannie w związku z chorobą zakaźną i nieświadczących w tym czasie żadnej pracy na rzecz pracodawcy, czyli będącymi niezdolnymi do pracy w nieobecnościach w zależności od liczby dni nieobecności należy wpisać: niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, tj. choroba trwająca łącznie do 33 dni w […]