3 listopada, 2020

3 listopada 2020

Podsumowanie pracy doradców metodycznych w woj. świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w woj. świętokrzyskim zorganizowano Świętokrzyską Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli – doradców metodycznych. W ramach sieci działają 3 Ośrodki: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Podstawowym zadaniem doradców metodycznych było wspomaganie nauczycieli i rad […]

3 listopada 2020

Informacja o przyznanych certyfikatach Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie Uprzejmie informuję o przyznaniu Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie, które otrzymują placówki: Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Kielcach, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 r. w Tarłowie, Szkoła Podstawowa w Kapałowie, Szkoła […]

3 listopada 2020

Komunikat dotyczący organizacji pierwszego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie W związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1870) wprowadzającymi ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla […]

3 listopada 2020

Sesja edukacyjna Europejskiego Tygodnia Kwantowego UE

Sesja edukacyjna Europejskiego Tygodnia Kwantowego UE jest to w pełni wirtualne (online) i bezpłatne wydarzenie o charakterze edukacyjnym służące popularyzacji wiedzy z zakresu technologii kwantowych wśród uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych.

3 listopada 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – październik 2020 r.

W październiku 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 7 kontroli planowych. 2 kontrole dotyczyły zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki […]