2 listopada, 2020

2 listopada 2020

Ważne! – Ewaluacja i Monitorowanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

 Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek  z terenu województwa świętokrzyskiego Zgodnie z Wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki dotyczącymi sprawowania nadzoru pedagogicznego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wobec szkół i placówek, których funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawiesza się realizację działań […]

2 listopada 2020

Prawo oświatowe – ustawy

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty ujednolicone niniejszych aktów prawa oświatowego: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – […]

2 listopada 2020

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych – spotkanie online pt.: „Zawodowcy przyszłości”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce, w dniu 9 listopada br. organizuje spotkanie online pt.: „Zawodowcy przyszłości” odbywające się w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week) organizowany jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2016 r. W ramach Tygodnia […]