15 października, 2020

15 października 2020

Harmonogram oraz wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

25 września 2020 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach odbyło się spotkanie dotyczące organizacji dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego. W spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty,    Małgorzata Zielińska-Perczak i Ewa Pietraszek – wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz dyrektorzy placówek… czytaj więcej

15 października 2020

XXVIII Olimpiada Informatyczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej informują o rozpoczynających się 19 października 2020 r. zawodach I stopnia XXVIII Olimpiady Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.… czytaj więcej

15 października 2020

Konkurs IPN: Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”. Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917-1921)

W związku z uchwałą Senatu RP z 17 października 2019 r. ustanawiającą rok 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry”. Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa… czytaj więcej

15 października 2020

GUS informuje: Powszechny Spis Rolny PSR 2020 oraz scenariusze lekcji i inne materiały edukacyjne na temat PSR

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach… czytaj więcej

15 października 2020

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2020 roku

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2020 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej prac) zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20… czytaj więcej