2 października, 2020

2 października 2020

Konkurs informatyczny Capture The Flag „153+1”

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji międzynarodowego konkursu Capture The Flag „153+1”. Powstał on z myślą o młodych pasjonatach informatyki, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności i lepiej poznać zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. W tym roku w przedsięwzięciu mogą wziąć udział uczniowie z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Finał jest planowany na 3-4… czytaj więcej

2 października 2020

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – komunikat organizacyjny

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2020/2021 organizuje XXXIV Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Odbędzie się ona pod hasłem „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”. XXXIV edycja Olimpiady została objęta honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego.… czytaj więcej

2 października 2020

Uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

W dniu 28 września 2020 roku odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Do Lublina z całej Polski przyjechali laureaci Konkursu, którym wręczono dyplomy i nagrody.… czytaj więcej

2 października 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – wrzesień 2020 r.

We wrześniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 1 kontrolę planową. We wrześniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 5  kontroli doraźnych:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,… czytaj więcej

2 października 2020

Monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych… czytaj więcej