1 października, 2020

1 października 2020

„Pod biało-czerwoną” – zapraszamy do udziału w akcji!

Zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a… czytaj więcej

1 października 2020

Zaproszenie na szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Wychowawcy przedszkoli, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej szkół i placówek w woj. świętokrzyskim Informuję, że w dniu 23 października 2020 r. od godz. 10.00 do 14.00 w sali konferencyjnej nr 12 („ Okrąglak ”) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 odbędzie się szkolenie pt.… czytaj więcej

1 października 2020

Projekt grantowy „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projekt jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs dostępny jest dla wszystkich szkół podstawowych. Udział w projekcie jest bezpłatny, a rekrutacja mieć będzie charakter otwarty. Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania… czytaj więcej

1 października 2020

Zaproszenie na konferencję online o internecie w życiu i rozwoju dziecka

Internetowa rewolucja w edukacji, której epidemia koronawirusa nadała rozpędu, otworzyła uczniom i nauczycielom wiele nowych możliwości. Dostępnych jest wiele online’owych narzędzi ułatwiających zapamiętywanie materiału i sprawne opracowywanie zajęć lekcyjnych. Z drugiej strony jednak w internecie bardzo łatwo stracić koncentrację. Jak powinno się motywować dziecko do sprawnej nauki przy komputerze? Jak… czytaj więcej

1 października 2020

Zaproszenie na webinarium o finansach rad rodziców

Kwestie związane z finansami Rady Rodziców to temat, który budzi wiele wątpliwości. Niezwykle istotne jest, aby Rada działała sprawnie i zgodnie z przepisami. Chcemy wyjść naprzeciw licznym pytaniom i prośbom o wsparcie, dlatego zapraszamy na darmowe spotkanie online z Krzysztofem Zubą, ekspertem Fundacji „Rodzice Szkole” w zakresie finansów. Specjalista, p.… czytaj więcej

1 października 2020

XXVI Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz – komunikat organizacyjny

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz Informuje o organizacji XXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się w dniach 19 – 21 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.… czytaj więcej

1 października 2020

Komunikat w sprawie ubiegania się nauczyciela o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją można złożyć do dnia 31 października 2020 r. osobiście (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na wskazany poniżej adres. Powiat Miejsce składania dokumentów Adres urzędu lub… czytaj więcej

1 października 2020

Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie działające w partnerstwie z Fundacją I Liceum we Włoszczowie oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Kielcach – Fundacją imienia Stefana Artwińskiego serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Polszczyzny wpisanym na listę konkursów przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.… czytaj więcej

1 października 2020

Komunikat w sprawie wydania duplikatu decyzji administracyjnej – aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Wniosek o wydanie duplikatu aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczyciel składa w siedzibie urzędu, w którym przeprowadzane było postępowanie wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity Dz.U.2020, poz. 1546). Opłatę należy wnieść na konto: Kuratorium Oświaty w Kielcach… czytaj więcej

1 października 2020

Komunikat dotyczący odwołania od oceny dorobku zawodowego nauczyciela

Zgodnie z art. 9c ust 5 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 2215) od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena… czytaj więcej