2 września, 2020

2 września 2020

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. w nowo wybudowanym budynku Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik w Kielcach odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021. Organizatorami uroczystości byli Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Dyrektor CK Technik CKZ w Kielcach W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pani Anna… czytaj więcej

2 września 2020

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że trwa realizacja rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021. Warunki udzielania pomocy określono w rozporządzeniu… czytaj więcej

2 września 2020

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – poradnik MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół,… czytaj więcej

2 września 2020

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

SIEĆ DORADZTWA METODYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Podstawa prawna:  § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045). Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczyciel Specjalności nauczycieli -doradców metodycznych Obszar doradztwa metodycznego Liczba doradców metodycznych Liczba… czytaj więcej

2 września 2020

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Informuję, że od dnia 10 września 2020 roku można będzie odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego we właściwym organie prowadzącym ze względu na zatrudnienie nauczyciela. Zalecam skorzystanie z możliwości odbioru aktów nadania przez jedną osobę z danej szkoły dla pozostałych… czytaj więcej

2 września 2020

Informacja o realizacji kontroli w lipcu 2020 r.

W lipcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 1  Szkoła ponadpodstawowa – 1   2.… czytaj więcej

2 września 2020

Przerwa techniczna w działaniu systemu SIO do 2 września do godziny 18.00

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że w dniach od 25 sierpnia 2020 od godziny 08:00 do 2 września 2020 do godziny 18:00, będą prowadzone prace konserwacyjne Systemu Informacji Oświatowej. W związku z powyższym, korzystanie z aplikacji w tym czasie nie będzie możliwe. Uwaga! Strefa pracownika, czyli strefa dla zalogowanych cały czas działa bez przerwy: http://strefa.ksdo.gov.pl