12 sierpnia, 2020

12 sierpnia 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w województwie świętokrzyskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, proszę o informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach poprzez wypełnienie formularza do dnia 19 sierpnia 2020 r.:… czytaj więcej

12 sierpnia 2020

Jak będzie wyglądało kształcenie w szkołach od 1 września br.? – potrzebne rozwiązania prawne kierujemy do roboczych konsultacji

Zgodnie z zapowiedziami przekazujemy do publicznej wiadomości projekty istotnych aktów prawnych przygotowujących jednostki systemu oświaty do odpowiednich rozwiązań w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Dzisiaj 11 sierpnia br. minister edukacji narodowej skierował do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty 5 rozporządzeń.… czytaj więcej

12 sierpnia 2020

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej 100. rocznicy utworzenia Armii Ochotniczej walczącej z bolszewikami

Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita i Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta serdecznie zapraszają na uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej 100. rocznicy utworzenia Armii Ochotniczej walczącej z bolszewikami. Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie plenerowej wystawy IPN „Bij Bolszewika”. Polacy wobec wojny z sowiecką Rosją w 1920 r.- Rynek Miasta… czytaj więcej