Lipiec 2020

21 lipca 2020

SIO. Przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole w RSPO

System Informacji Oświatowej

W związku z występującymi problemami z praktyczną realizacją w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów art. 90 ust. 3 oraz 181 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), czyli operacji przekształcenia innej formy wychowania przedszkolnego w przedszkole… czytaj więcej

21 lipca 2020

MEN informuje: Sukcesy polskich uczniów w międzynarodowych olimpiadach w 2019 r.

Złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, 4 srebrne medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej i 3 srebrne krążki na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej oraz Chemicznej – to najważniejsze osiągnięcia polskich uczniów na międzynarodowych zawodach edukacyjnych w 2019 r. Łącznie nasi uczniowie w 8 olimpiadach międzynarodowych w ubiegłym roku zdobyli aż 30 krążków:… czytaj więcej

21 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część czwarta

Załączniki Zarządzenie nr 196.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-16, rozmiar: 64 KB Zarządzenie nr 197.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-16, rozmiar: 68 KB Zarządzenie nr 198.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-16, rozmiar: 68 KB Zarządzenie… czytaj więcej

20 lipca 2020

SIO. Procedura zakładania Profilu Zaufanego EPUAP potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym

Niniejsza procedura jest przydatna między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego (oczywiście inne osoby też mogą z niej skorzystać), których kierownicy (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek) nie posiadają osobistego profilu zaufanego, ale posiadają kartę z podpisem kwalifikowanym. Za pomocą tej karty można potwierdzić profil zaufany na miejscu w urzędzie, a potem… czytaj więcej

17 lipca 2020

III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 2 października. W tym roku wydarzenie w całości zaplanowano on-line. Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiali m.in. o programach koordynowanych przez FRSE oraz podnoszeniu jakości i efektywności kształcenia. Hasło tegorocznego wydarzenia to: „Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości… czytaj więcej

16 lipca 2020

Seminarium online „E jak empowering – O wzmacnianiu kompetencji nauczycieli w pracy z klasą wielokulturową”

Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza nauczycieli na seminarium online „E jak empowering. O wzmacnianiu kompetencji nauczycieli w pracy z klasą wielokulturową”, które odbędzie się 29 lipca 2020 r. w godz. 10.00-12.00. W trakcie seminarium specjaliści z Uniwersytetu Łódzkiego podzielą się swoimi doświadczeniami i narzędziami wspierającymi umiejętności miękkie nauczycieli w obszarach odgrywających szczególne… czytaj więcej

16 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część trzecia

Załączniki Zarządzenie nr 136.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-08-17, rozmiar: 65 KB Zarządzenie nr 137.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-08-17, rozmiar: 67 KB Zarządzenie nr 138.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-08-17, rozmiar: 66 KB Zarządzenie… czytaj więcej

15 lipca 2020

PILNE! Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2021–2024

Załączniki Pismo w sprawie prognozy wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2021–2024 Data: 2020-07-15, rozmiar: 184 KB Tabela prognoza wysokości środków 2021-2024 Data: 2020-07-15, rozmiar: 14 KB Pobierz wszystkie pliki

14 lipca 2020

Wprowadzone 13 lipca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczeń: Możliwość wcześniejszego kończenia okresów danych dziedzinowych ucznia powiązanych z przypisaniem do oddziału Oddział: Grupowe działania z listy oddziałów: zgłaszanie uczniów do egzaminu rejestracja informacji o otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej rejestracja informacji dotyczących praktycznej nauki zawodu rejestracja informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

14 lipca 2020

SIO. Faktyczna data rozpoczęcia i zakończenia dowożenia uczniów

System Informacji Oświatowej

W związku z powtarzającymi się pytaniami informuję, że w systemie informacji oświatowej należy wpisać: faktyczną datę rozpoczęcia dowożenia ucznia, czyli przykładowo, jeśli dzień 1 września 2019 był niedzielą, to uczniowie najwcześniej mogli faktycznie rozpocząć korzystanie z dowożenia od 2 września, choć może to być oczywiście też inna data (zależy to… czytaj więcej

14 lipca 2020

Ewidencja istniejącej w województwie świętokrzyskim infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – stan na 14 lipca 2020

Na mocy Uchwały Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 uchwalono obowiązujący do 2020 roku Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program ten obliguje wojewodów m. in. do ewidencjonowania istniejącej w województwie infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą… czytaj więcej

13 lipca 2020

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ) skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych, która ma na celu zainteresowanie ich naukami ścisłymi. Terminarz XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (2020/2021): Zawody I stopnia: 1 września – 12 października 2020 r. część testowa (w szkołach):… czytaj więcej

13 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część druga

Załączniki Zarządzenie nr 76.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-13, rozmiar: 67 KB Zarządzenie nr 77.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-13, rozmiar: 66 KB Zarządzenie nr 78.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-13, rozmiar: 68 KB Zarządzenie… czytaj więcej

10 lipca 2020

Projekt Herbarium Pomeranicum

Akademia Pomorska w Słupsku wraz z Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Szczecińskim realizuje projekt Herbarium Pomeranicum – „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”.… czytaj więcej

9 lipca 2020

Szacunkowe dane dotyczące realizacji w 2020 r. rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Załączniki Pismo do gmin w sprawie szacunkowych danych Data: 2020-07-09, rozmiar: 221 KB Projekt uchwały Data: 2020-07-09, rozmiar: 48 KB Projekt rozporządzenia Data: 2020-07-09, rozmiar: 56 KB Tabela wzór Data: 2020-07-09, rozmiar: 54 KB Pobierz wszystkie pliki

9 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część pierwsza

Załączniki Zarządzenie nr 3.2020 uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych , sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej… czytaj więcej

7 lipca 2020

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.”

Załączniki Zaproszenie do udziału w komisji Data: 2020-07-07, rozmiar: 120 KB formularz zgłoszenia Data: 2020-07-07, rozmiar: 29 KB Pobierz wszystkie pliki