15 lipca, 2020

15 lipca 2020

PILNE! Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2021–2024

Załączniki Pismo w sprawie prognozy wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2021–2024 Data: 2020-07-15, rozmiar: 184 KB Tabela prognoza wysokości środków 2021-2024 Data: 2020-07-15, rozmiar: 14 KB Pobierz wszystkie pliki