19 czerwca, 2020

19 czerwca 2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i  wychowania – rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z art. 90h oraz art. 90i ustawy o systemie oświaty (t.j.Dz.U. 2019 r., poz. 1481, ze zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz.… czytaj więcej

19 czerwca 2020

„Re-open EU”: Komisja Europejska uruchamia nową platformę internetową z myślą o bezpiecznym przywróceniu swobodnego przepływu osób i turystyki w UE

Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową „Re-open EU”, która zawiera podstawowe informacje umożliwiające bezpieczne wznowienie swobodnego przepływu osób i turystyki w całej Europie.… czytaj więcej