18 czerwca, 2020

18 czerwca 2020

Druki wniosków oraz wzory ich wypełnienia

Załączniki wzór wniosku o nadanie orderu – odznaczenia Data: 2019-11-21, rozmiar: 94 KB wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Data: 2017-01-25, rozmiar: 34 KB wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę Data: 2019-11-21, rozmiar: 94 KB wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie Data: 2021-02-02, rozmiar: 65 KB Sposób wypełnienia wniosku o […]

18 czerwca 2020

Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. poz. 1078) wprowadzone zostały zmiany. Prosimy po zapoznaniu się z nimi o zastosowanie ich w procesie składania wniosków o przyznanie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie składania do 31 sierpnia 2020 r. Tekst obowiązujących rozporządzeń: Rozporządzenie […]