18 czerwca, 2020

18 czerwca 2020

Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. poz. 1078) wprowadzone zostały zmiany. Prosimy po zapoznaniu się z nimi o zastosowanie ich w procesie składania wniosków o przyznanie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie składania do 31 sierpnia 2020… czytaj więcej

18 czerwca 2020

Konkurs na stanowiska dyrektorów: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście

Załączniki Konkurs na stanowiska dyrektorów: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście Data: 2020-06-18, rozmiar: 253 KB

18 czerwca 2020

SIO. Problemy z formularzem „Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli”

System Informacji Oświatowej

Pierwszy problem: Częste niezrozumienie zasad wypełniania formularza. Formularz wypełnia się dwa razy do roku. Każdy z terminów obejmuje zawsze okres całego roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozważmy rok 2020: Pierwszy termin, czyli stan na 31 maja 2020 obejmuje następujące okresy: planowanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami lub… czytaj więcej