15 czerwca, 2020

15 czerwca 2020

Konkurs filmowy „Życie w czasie pandemii”

Pracami zgłaszanymi do Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego dla młodzieży pt. „Życie w czasie pandemii”. są krótkie filmy pokazujące twórcze działania podejmowane przez młodzież w odpowiedzi na pojawienie się COVID-19. Dopuszczane są filmy nie dłuższe niż 3 minuty.

15 czerwca 2020

Monitorowanie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Działając na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji, zgodnie z polityką oświatową państwa Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pod kierownictwem Marzenny Habib Wicedyrektora ORE podjął działania mające na celu  zapewnienie sprawności i efektywności wdrażania standardów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie […]