8 czerwca, 2020

8 czerwca 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną,… czytaj więcej

8 czerwca 2020

MEN informuje: Więcej dzieci w grupie przedszkolnej. Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli

Główny Inspektor Sanitarny opublikował aktualne wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy z 12 do 16 dzieci oraz zmniejszenia z 4 do 3 metrów kw. minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w… czytaj więcej

8 czerwca 2020

MEN informuje: Uruchamiamy konsultacje z nauczycielami dla uczniów wszystkich szkół artystycznych

Od 8 czerwca br. uruchamiamy konsultacje z nauczycielami dla uczniów ze wszystkich typów szkół artystycznych oraz możliwość korzystania przez nich z biblioteki szkolnej to zmiany ujęte w podpisanym dziś, 5 czerwca rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia… czytaj więcej

8 czerwca 2020

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej określa Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół (Dz. U 2019, poz. 1737). Na rok szkolny 2020/2021 przelicza się na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty: 1) wynik przedstawiony w procentach… czytaj więcej

8 czerwca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie oceniania osiągnięć uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego W związku z licznymi pytaniami rodziców oraz skargami wpływającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach przypominam o konieczności przestrzegania prawa oświatowego, w szczególności w zakresie oceniania osiągnięć uczniów. Przeprowadzając klasyfikację uczniów, należy pamiętać, że zasady klasyfikowania i promowania określają przepisy ustawy z dnia 7 września… czytaj więcej