3 czerwca, 2020

3 czerwca 2020

Matura 2020. Środki dezynfekcyjne dla szkół

Środki dezynfekcyjne przeznaczone na potrzeby organizacji tegorocznego egzaminu maturalnego trafią do świętokrzyskich szkół. Działania prowadzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego we współdziałaniu z 10 Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej. Żołnierze zapewnią transport środków z magazynu wojewódzkiego do szkół.

3 czerwca 2020

Ponad 13 tys. wniosków o bezpłatne środki ochrony i wsparcie dla szkół ponadpodstawowych

Mamy już ponad 13 tys. złożonych wniosków przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych o dyspensery i płyn do dezynfekcji. Do tej pory w szkołach zamontowano już ponad 3 tys. takich urządzeń. Od dziś, 3 czerwca br. wnioski o takie wsparcie mogą składać również dyrektorzy szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół specjalnych […]

3 czerwca 2020

Publikacja „Stypendia branżowe: narzędzie rozwoju firmy poprzez wsparcie edukacji” 

W jaki sposób programy stypendialne mogą wspierać lokalny rynek pracy? Jakie są modele współpracy firm, szkół zawodowych i uczelni? Co warto wziąć pod uwagę, planując branżowy program stypendialny? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w najnowszej publikacji Fundacji Dobra Sieć „Stypendia branżowe: narzędzie rozwoju firmy poprzez wsparcie edukacji”. W ciągu ostatnich 10 lat w […]

3 czerwca 2020

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, higienistek szkolnych, pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Dyrektorzy żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek opublikowała rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2; m.in. dotyczące organizacji gabinetów profilaktycznych oraz udzielanych w nim świadczeń profilaktyczno-zdrowotnych. Zaleca się, aby izolatoriów […]