15 maja, 2020

15 maja 2020

Komunikat w sprawie odwołania I Wojewódzkiego Konkursu „SZKOŁA ŚWIECĄCA PRZYKŁADEM”

W związku z koniecznością zachowania ostrożności wynikającej z zagrożenia rozprzestrzenienia się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, uczniów oraz ich opiekunów przypominam, że planowany I Wojewódzki Konkurs „SZKOŁA ŚWIECĄCA PRZYKŁADEM”, którego celem jest m.in. zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do noszenia elementów odblaskowych, zostaje… czytaj więcej

15 maja 2020

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Przygotowaliśmy dodatkowe wytyczne… czytaj więcej

15 maja 2020

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. Najważniejsze kwestie Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.: kto może być obecny na terenie… czytaj więcej

15 maja 2020

Darmowe narzędzie edukacyjne – symulatory biznesu

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce Revas sp.z o.o   udostępnia darmowo produkt – branżowych symulacji biznesowych. Akcja obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r. https://revas.pl/zajeciaonline/. Jest to narzędzie dla nauczycieli wspomagające naukę przedsiębiorczości, ekonomii i biznesu. Branżowe Symulacje Biznesowe to aplikacje do zdalnego, wirtualnego zarządzania przedsiębiorstwem w wybranej branży. Produkt… czytaj więcej

15 maja 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Organizacja zajęć w szkole podstawowej: Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.… czytaj więcej