12 maja, 2020

12 maja 2020

Praca wizytatorów w dniach od 11 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. w poszczególnych Oddziałach

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że w związku z koniecznością zachowania ostrożności wynikającej  z zagrożenia rozprzestrzenienia się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, a jednocześnie mając na względzie usprawnienie komunikacji związanej z licznymi pytaniami dyrektorów szkół i placówek oświatowych dotyczącymi stopniowego uruchamiania pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania… czytaj więcej