6 maja, 2020

6 maja 2020

Komunikat w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Marszałek województwa świętokrzyskiego  Uprzejmie informuję, że w dniu 19 marca 2020 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 479) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe… czytaj więcej

6 maja 2020

Informacja o sposobie składania korespondencji

W związku z wystąpieniem stanu epidemii i zawieszeniem bezpośredniej obsługi interesantów dostarczanie korespondencji do Kuratorium Oświaty w Kielcach możliwe jest za pośrednictwem: operatora pocztowego, platformy ePUAP, skrzynki elektronicznej Urzędu: kurator@kuratorium.kielce.pl, skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu głównym do budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, Kielce.   Świętokrzyski Kurator… czytaj więcej

6 maja 2020

Webinar Taking English Teaching Online – Ambasada USA

Szanowni Państwo, Ambasada USA zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze „Taking English Teaching Online”. Otrzymacie Państwo praktyczne porady jak prowadzić lekcje j. angielskiego online skoncentrowane na aktywności uczniów oraz dowiecie się o zasobach, działaniach i pomysłach, które można wykorzystać w wirtualnym nauczaniu. Webinar obejmuje 5 spotkań w dn. 11-15 maja… czytaj więcej

6 maja 2020

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” informuje o rozpoczęciu działalności Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który ma wspomagać dzieci i młodzież oraz rodziców w rozwiązywaniu ich trudności i problemów, z jakimi się spotykają. Pomoc udzielana przez psychologów i psychoterapeutów jest całkowicie bezpłatna. Załączniki List Prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”… czytaj więcej

6 maja 2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku… czytaj więcej

6 maja 2020

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także… czytaj więcej