4 maja, 2020

4 maja 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu kwietniu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne) 509 4 0,79% 6. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich… czytaj więcej

4 maja 2020

Katarynka i Adapter polecają – dostępna kultura online

Zespół Fundacji na Rzecz Audiodeskrypcji „Katarynka” zaprasza na portal Adapter (www.adapter.pl/), dostępne są tam filmy z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem na PJM. Zespół poleca również „Adapter w Szkole”, który może być uzupełnieniem zdalnej nauki dla dzieci. Na portalu Czytanie Obrazów (http://czytanieobrazow.pl/) znajdują się dzieła sztuki, przedmioty użytkowe, a nawet budynki,… czytaj więcej