Kwiecień 2020

3 kwietnia 2020

Program Finansoaktywni dostosowany do lekcji on-line

Od 30 marca 2020 r. materiały edukacyjne dla nauczycieli, przygotowane w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni”, są dostosowane do lekcji on-line. Teraz nauczyciel ma do dyspozycji scenariusz i materiały do przeprowadzenia lekcji zdalnie w czasie rzeczywistym oraz materiały dla ucznia do samodzielnej pracy. Ministerstwo Finansów włącza się też do Akcji E-edukacja,… czytaj więcej

3 kwietnia 2020

EduDziennik – bezpłatna oferta dla szkół na okres 6 miesięcy

HMEDIA Sp. z o.o. należąca do grupy wydawniczej HELION S.A. oferuje bezpłatny dostęp do EduDziennika na okres 6 miesięcy. Więcej informacji na temat EduDziennika na stronie www.edudziennik.pl. Zapytania dotyczące oferty można kierować telefonicznie na numer: 601 499 488, 609 950 150 lub na adres e-mail: kontakt@dziennik.edu.pl

3 kwietnia 2020

Konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Chodzi nie tylko o obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r.,… czytaj więcej

3 kwietnia 2020

Odbiór zaświadczeń laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2019/2020

Ze względu na okoliczności związane z  sytuacją epidemiologiczną w kraju zaświadczenia laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2019/2020  zostały wysłane  przesyłką pocztową do szkół. Zobowiązuje się Dyrektorów szkół do przekazania uczniom bądź ich rodzicom przesłanych zaświadczeń. Odbierający zaświadczenie powinien potwierdzić odbiór zaświadczenia podpisem na Karcie odbioru zaświadczeń – Załącznik nr… czytaj więcej

3 kwietnia 2020

Konkurs literacki „Popisz się talentem”

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Uczestnicy konkursu mają okazję do… czytaj więcej

3 kwietnia 2020

Bezpłatne szkolenie on-line „PI M21 Zdalne nauczanie”

Stowarzyszenie HUMANEO, uwzględniając zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie proponowanych narzędzi wspomagających zdalną edukację, zaprasza do udziału w szkoleniu certyfikacyjnym na podstawie bezpłatnej aplikacji Google Classroom dedykowanej nauczycielom jako pomoc w kształceniu na odległość. Zalety aplikacji Google Classroom, to m.in.: brak dodatkowych opłat za korzystanie z aplikacji, niezawodność proponowanych rozwiązań,… czytaj więcej

3 kwietnia 2020

Dyrektorzy szkół kształcacych w zawodach szkolnictwa branżowego w województwie świętokrzyskim

W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2020/2021” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I w roku szkolnym 20120/2021 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 15.02.2019 r. w sprawie celów… czytaj więcej

2 kwietnia 2020

Informacja o realizacji kontroli w marcu 2020 r.

W marcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 8 kontroli planowych. W marcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 12 kontroli doraźnych:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki -1 Szkoła… czytaj więcej

2 kwietnia 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu marcu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne) 509 49 9,63% 2. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE… czytaj więcej

2 kwietnia 2020

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych – pobierz bezpłatnie ze stron wydawców

Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki, ale również inne materiały dydaktyczne. Zachęcamy do korzystania! Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej Wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o… czytaj więcej

2 kwietnia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w marcu 2020 r.

W marcu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami przedszkola; 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN… czytaj więcej

1 kwietnia 2020

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. To materiał, który wesprze dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem! – Bardzo dziękuję UODO… czytaj więcej

1 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10… czytaj więcej

1 kwietnia 2020

Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach

Załączniki Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach Data: 2020-04-01, rozmiar: 17 KB

1 kwietnia 2020

„Szkoła z TVP” – nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej

30 marca br. od godziny 8.00 ruszyły pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL. Pasmo to skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Zapraszamy… czytaj więcej