30 kwietnia, 2020

30 kwietnia 2020

Wytyczne GIS, MZ, MRPiPS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Załączniki Wytyczne GIS, MZ, MRPiPS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Data: 2020-05-04, rozmiar: 1 MB Pytania i odpowiedzi otwarcie żłobków Data: 2020-05-04, rozmiar: 18 KB Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3 Data: 2020-05-04, rozmiar: 2 MB Pobierz wszystkie pliki

30 kwietnia 2020

Przedszkola otwarte od 6 maja – pytania i odpowiedzi

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola? Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący… czytaj więcej

30 kwietnia 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących. Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego,… czytaj więcej

30 kwietnia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w kwietniu 2020 r.

W kwietniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań… czytaj więcej

30 kwietnia 2020

MEN informuje: Otwieramy przedszkola od 6 maja br.

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte. Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,… czytaj więcej