9 kwietnia, 2020

9 kwietnia 2020

Komunikat MEN w sprawie kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja), w zakładce Co robimy/ Finansowanie edukacji/Subwencja ogólna dla JST zostały zamieszczone „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020”. Kryteria zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds.… czytaj więcej

9 kwietnia 2020

Materiały do kształcenia zawodowego na epodreczniki.pl – zachęcamy do współpracy!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli przedmiotów zawodowych umożliwiamy podmiotom zewnętrznym, zarówno osobom, jak i instytucjom, dzielenie się materiałami do kształcenia w zawodach na platformie www.epodreczniki.pl, w dodatkowej zakładce Kształcenie na odległość – Kształcenie zawodowe – materiały podmiotów zewnętrznych. Podmioty zainteresowane zamieszczeniem materiałów lub linków do materiałów do kształcenia zawodowego na platformie epodreczniki.pl prosimy o… czytaj więcej