Marzec 2020

24 marca 2020

Dotowanie niesamorządowych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalanie wysokości oraz przekazywanie z budżetów gmin i powiatów dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek powinno co do zasady odbywać się na dotychczasowych zasadach, zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Wyjątkiem są niektóre niepubliczne szkoły oraz placówki. W trzech kategoriach… czytaj więcej

24 marca 2020

Universality – narzędzie do pracy zdalnej

Universality to darmowa platforma ułatwiająca prowadzenie zajęć online rozwijana dzięki wsparciu środków pochodzących od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie jest już wykorzystywana przez kilkuset wykładowców, nauczycieli w kraju. Korzystają z niej wykładowcy m.in Uniwersytetetu Jagielońskiego, Łódzkiego, Politechniki Krakowskiej, jak i również kilkadziesiąt szkół podstawowych i liceów w Polsce. Dzięki… czytaj więcej

23 marca 2020

Listy laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki Lista laureatów I Wojewódzkiego Konkursu z Biologii. Data: 2020-03-23, rozmiar: 11 KB Lista laureatów I Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki Data: 2020-03-23, rozmiar: 12 KB Lista laureatów I Wojewódzkiego Konkursu z Chemii. Data: 2020-03-23, rozmiar: 11 KB Lista laureatów I Wojewódzkiego Konkursu z Geografii Data: 2020-03-23, rozmiar: 11 KB Lista… czytaj więcej

23 marca 2020

Komunikat MEN. Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r.… czytaj więcej

20 marca 2020

Komunikat w sprawie prac domowych w związku ze stanem epidemicznym

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego w związku z uzasadnionym niepokojem rodziców, związanym z organizacją zdalnej pracy z uczniami w tym zadawaniem uczniom prac domowych, informuję, że Świętokrzyski Kurator Oświaty zachęcając nauczycieli do wsparcia uczniów w nauce, podczas zawieszenia zajęć, zobowiązał jednocześnie dyrektorów szkół do… czytaj więcej

20 marca 2020

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które… czytaj więcej

20 marca 2020

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!… czytaj więcej

20 marca 2020

Projekt „Lekcja: Enter”

Uwaga! Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną szkolenia będą realizowane do czasu ustąpienia zagrożenia nie w formie stacjonarnej, ale online w czasie rzeczywistym (webinaria). Szkolenia są prowadzone w sesjach zarówno porannych, przedpołudniowych jak i wieczornych. Nauczyciele w związku z formą prowadzenia szkoleń mogą podnosić swoje kompetencje, pozostając w domu. Zapraszamy… czytaj więcej

20 marca 2020

Materiały dydaktyczne on-line Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie mając na uwadze nadzwyczajną sytuację w kraju i na świecie proponuje korzystanie z bogatych materiałów dydaktycznych dostępnych on-line a przygotowanych przez Instytut. W tym roku wypada 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II. W… czytaj więcej

20 marca 2020

Konkurs „KwalifiAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konkursie „KwalifiAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość”. Celem konkursu jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie oraz wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Organizatorom zależy, aby zapoznać młodzież z korzyściami płynącymi z potwierdzania kwalifikacji rynkowych w kontekście rozwoju swojej ścieżki zawodowej.… czytaj więcej

20 marca 2020

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką ustanowiono z inicjatywy Prezydenta RP w 2018 r. Dzień ten obchodzony jest 24 marca i ma charakter państwowy. Dla Muzeum Polaków Ratujących Żydów jest to dzień szczególny, ponieważ ustanowiono go w rocznicę śmierci patronów naszego Muzeum – Rodziny Ulmów z Markowej.… czytaj więcej

18 marca 2020

Seminarium „e-Bezpieczeństwo z eTwinning”

W dniach 24-25 kwietnia 2020 roku w Kielcach, Krajowe Biuro eTwinning organizuje seminarium pt: „e-Bezpieczeństwo z eTwinning”. Szkolenie jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego tematyką spotkania oraz realizacją projektów eTwinning. W trakcie trwania seminarium uczestnicy wezmą udział w warsztatach praktycznych i dowiedzą się więcej o zagrożeniach,… czytaj więcej

18 marca 2020

Wydłużony termin składania wniosków w ramach programów Erasmus+

Ze względu na wyjątkową sytuację, która dotyka nas wszystkich, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na swoich stronach informacji KE dot. zmiany terminów składania wniosków w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe informacje: https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/