31 marca, 2020

31 marca 2020

Informacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania w roku szkolnym 2020/2021 arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo Marszałek województwa świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli województwa świętokrzyskiego Podstawa prawna art. 51 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1148 z poźn.… czytaj więcej

31 marca 2020

Komunikat MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wprowadzone zostały rozwiązania prawne[1] umożliwiające szkołom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. Obecnie nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie mają możliwość systematycznie uczestniczyć w procesie kształcenia, w którym realizowana jest podstawa programowa, a osiągnięcia edukacyjne są oceniane.… czytaj więcej

31 marca 2020

Zoom Cloud Meetings – system wideokonferencyjny do zdalnego nauczania uczniów

Zoom to narzędzie zapewniające prowadzenie zdalnego nauczania poprzez bezpośredni kontakt wideo nauczyciela z uczniami (w grupach do 100 osób). Umożliwia udostępnianie materiałów dydaktycznych (prezentacji, dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, grafik), nanoszenie ręcznie poprawek na udostępnianych dokumentach, korzystanie z białej tablicy oraz nagrywanie lekcji. Nauczyciel ma możliwość śledzenia aktywności uczniów, zadawania pytań,… czytaj więcej

31 marca 2020

Unieważnienie konkursów na stanowisko dyrektorów Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku

Załączniki Unieważnienie konkursów na stanowisko dyrektorów Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku Data: 2020-03-31, rozmiar: 44 KB