24 marca, 2020

24 marca 2020

Komunikat w sprawie odwołania XXVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Decyzją Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek odwołana została XXVI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, która była planowana na 1 czerwca 2020 roku. Podjęcie powyższej decyzji związane jest z rozprzestrzenianiem w naszym kraju wirusa SARS-CoV-2 oraz troską o bezpieczeństwo uczniów, ich opiekunów i wszystkich osób zaangażowanych w organizację ww.… czytaj więcej

24 marca 2020

Podsumowanie  I  Pilotażowego Turnieju Trzech Rakiet organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i na świecie w obliczu wystąpienia zagrożenia zakażenia koronawirusem  postanowiliśmy podsumować rywalizację  w ramach I  Pilotażowego Turnieju Trzech Rakiet organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Rozgrywki tenisa ziemnego (trzeciej nierozegranej konkurencji) odbędą się jako osobna konkurencja w terminie, który będzie możliwy do bezpiecznego przeprowadzenia.… czytaj więcej

24 marca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie uroczystości podsumowania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2019/2020

Szanowni  Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie W związku z koniecznością zachowania ostrożności wynikającej z zagrożenia rozprzestrzenienia się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 – w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo,   planowana gala wręczenia  zaświadczeń i dyplomów laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2019/2020, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zostaje… czytaj więcej

24 marca 2020

Komunikat w sprawie funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Szanowni Państwo, w związku z kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej pytaniami dotyczącymi funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) oraz przyjmowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) nowych wychowanków i wychowanków po urlopowaniu lub ucieczkach w związku z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem, uprzejmie informuję, że podejmowane decyzje są adekwatne… czytaj więcej

24 marca 2020

Konsultacje doradców metodycznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, zachęcam Państwa do korzystania z oferty placówek doskonalenia nauczycieli. Doradcy metodyczni pełnią dyżury, podczas których można konsultować problemy związane z realizacją podstaw programowych w czasie nauczania zdalnego oraz korzystać z kursów i zajęć on-line. Świętokrzyski Wicekurator Oświaty… czytaj więcej

24 marca 2020

Razem dla zdalnej edukacji. Komunikat Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki

Sekcja Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki informuje o przygotowaniu i udostępnieniu materiałów i narzędzi dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć w formule nauki zdalnej. Nauczyciel każdego przedmiotu, w każdej placówce, bez względu na segment edukacyjny powinien znaleźć materiały dla siebie i dla swoich uczniów. Aby ułatwić nauczycielom i uczniom wybór materiałów dostosowanych… czytaj więcej

24 marca 2020

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Załączniki Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za rok 2016 Data: 2018-04-04, rozmiar: 472 KB Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za rok 2017 Data: 2018-04-04, rozmiar: 467 KB Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za rok 2018 Data: 2019-03-29, rozmiar: 36 KB Oświadczenie… czytaj więcej

24 marca 2020

Dotowanie niesamorządowych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalanie wysokości oraz przekazywanie z budżetów gmin i powiatów dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek powinno co do zasady odbywać się na dotychczasowych zasadach, zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Wyjątkiem są niektóre niepubliczne szkoły oraz placówki. W trzech kategoriach… czytaj więcej

24 marca 2020

Universality – narzędzie do pracy zdalnej

Universality to darmowa platforma ułatwiająca prowadzenie zajęć online rozwijana dzięki wsparciu środków pochodzących od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie jest już wykorzystywana przez kilkuset wykładowców, nauczycieli w kraju. Korzystają z niej wykładowcy m.in Uniwersytetetu Jagielońskiego, Łódzkiego, Politechniki Krakowskiej, jak i również kilkadziesiąt szkół podstawowych i liceów w Polsce. Dzięki… czytaj więcej