23 marca, 2020

23 marca 2020

Listy laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki Lista laureatów I Wojewódzkiego Konkursu z Biologii. Data: 2020-03-23, rozmiar: 11 KB Lista laureatów I Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki Data: 2020-03-23, rozmiar: 12 KB Lista laureatów I Wojewódzkiego Konkursu z Chemii. Data: 2020-03-23, rozmiar: 11 KB Lista laureatów I Wojewódzkiego Konkursu z Geografii Data: 2020-03-23, rozmiar: 11 KB Lista… czytaj więcej

23 marca 2020

Komunikat MEN. Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r.… czytaj więcej